Gizlilik Politikası

Airfel Markasının sahibi olan Daikin Isıtma Ve Soğutma Sistemleri San.Tic A.Ş.  ("Daikin")  olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Politika’nın amacı, www.airfel.com.tr alan adlı internet sitesi ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “İlgili Kişi” olarak anılacaktır) tarafından Daikin ile paylaşılan veya Daikin, İlgili Kişi’nin Platform’u kullanımı sırasında işlediği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.Hangi Veriler İşlenmektedir? Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Nedir? 

Siz kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek; sipariş süreçlerinizi yürütmek, tamamlamak ve sizlerle ilgili iletişimi sağlamak; sizlere ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek; alışveriş tercihlerinizi daha iyi anlamak, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak ve Site'nin güvenliğini güçlendirmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili kanunların ikincil mevzuatları da dahil olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacıyla adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, kişisel ilgi alanlarınız, fatura ve teslimat adresleriniz; sosyal medya hesaplarıyla bağlanmanız durumunda o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verilen bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik birtakım verilerinizi işlemekteyiz.

Bu veriler haricinde, Site ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel verileri de, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanmakta ve işlemekteyiz. Bu kişisel verileri Site'de sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik ve Çerez Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile uygun bilgi güvenliği tedbirlerini de alarak işlemekte ve saklamaktayız.

Veri bankasında topladığımız birtakım verilerinizi, belirli aralıklarla gönderilecek olan dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma çalışmaları için ve ilgili hukuki düzenlemelere uygun bir şekilde kullanmaktayız. Ürün bedelini ödemek için kredi kartı kullandığınızda, kredi kartınızın numarasını, kredi kartınızın son kullanma tarihini, CVV2 kodunu ve benzer bilgilerin bankalar ile paylaşılması kabul etmiş olursunuz. Bununla birlikte, sipariş oluşturma esnasında kullanılan kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır. Daikin, sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı anonimleştirmek şartıyla saklamakta serbesttir.

Veriler, anonimleştirildiklerinde bir kişiyi belirleyici olma özelliğini yitirmektedir ve bu anlamda kişisel veri olarak değerlendirilmemektedir. Üye anonim hale getirilmiş kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Kişisel verilerinizi, hizmetlerimizi sunmak amacıyla işbirliği yaptığımız üçüncü kişilerle (kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmetleri sunan şirketlerle) ve kanuni yükümlülüklerimizin gereği olarak devlet mercileri ile paylaşabiliriz.

Daikin, Site'yi ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Daikin yasalar karşısındaki yükümlülüklerin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanmayacak veya üçüncü kişilerle paylaşmayacağız.

​Kişisel verileriniz, zaman zaman doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçi ya da yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi ya da yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilir.
 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri:
- Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, İlgili Kişiler tarafından Site'de yer alan Gizlilik Politikası'nda belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Daikin, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Daikin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. ​


Kişisel Veriler Ne Süreyle Saklanmaktadır?

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Veri Güvenliği ve Gizlilik Politikası (Maestro Smart Airfel Scala Uygulaması)

 
Belirli veya tanımlanabilir bir kişiyle ilgili her türlü bilgi Kişisel Veridir. Buna göre, Kişisel Verilerin tanımlanabilmesi için verilerin gerçek bir kişiye ait olması ve bu kişinin spesifik veya tanımlanabilir olması gerekmektedir. GPS konumu, seyahat verileri gibi Daikin'e ait herhangi bir araç veya uygulama kullanılırken kişisel veri sahibinin konumunu belirleyen veriler Konum Verileri olarak kabul edilebilir. Daikin'e ait herhangi bir araç veya uygulamanın kullanımının kabul edilmesi durumunda müşteri tarafından otomatik olarak paylaşılan Konum Bilgileri, aşağıda belirtilen koşullar altında işlenir.
 
Konum Bilgileri, Daikin Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda da belirtildiği üzere, sadece Müşteri'ye teknik hizmet vermek, ürünleri teslim etmek veya monte etmek, Müşteri'ye eksiksiz bir hizmet sunmak, Şirketimiz ile Müşterimiz arasındaki sözleşme ilişkisinden doğan yükümlülükleri yerine getirmek ve diğer hukuki yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla, işlenebilir, Daikin Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda sayılan amaçlar doğrultusunda Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında idari veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerdir. Konum bilgileri, Müşteri Ürün'deki Otomatik Kontrol özelliğini kullanmayı seçerse ve bu bilgileri paylaşırsa toplanabilir. Müşteri, evde olmadığı zamanlarda Ürünü kapatmak için uygulamayı ayarlayabilir. Bunun için müşteri mobil cihazının konumunu bizimle paylaşmamız gerekmektedir.
 
Daikin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca kişisel verilerin yetkisiz kişiler tarafından işlenmesini ve erişilmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini almayı taahhüt eder. Bu kapsamda bilgi güvenliği kontrolleri de esas alınmakta ve Kişisel Verilerin korunması kapsamında işletilmektedir.
 
Kişisel Verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Daikin'in faaliyet gösterdiği tüm lokasyonlarda fiziksel ve çevresel güvenlik çerçevesinde kontroller geliştirilmekte, Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin çalışanların ve tedarikçilerin görev ve sorumluluklarına odaklanan farkındalık programları hazırlanmaktadır. İdari yöntemlerin yanı sıra teknik güvenlik kontrollerinin uygulanmasına da önem verilmektedir. Bu kapsamda her türlü erişim için yetkilendirme ve onay mekanizmaları kurulmakta, düzenli olarak gözden geçirilmekte ve yapılan işlemler kayıt altına alınmakta, sistemlerde oluşabilecek güvenlik açıklarını tespit etmek amacıyla periyodik denetimler yapılmakta, veri aktarımı sırasında yetkisiz erişimin önlenmesi için kriptografik yöntemler kullanılmakta, oluşabilecek güvenlik olaylarına yönelik risk analizleri yapılmakta ve meydana gelen güvenlik olayları kayıt altına alınarak çözümlenmektedir.
 
Kişisel veri toplama koşulları:
 
Kişisel verilerinizi aşağıdaki koşullar altında toplayacağız:
 

 • Kullanıcımız olarak kaydolduğunuzda;
 • Ürünümüzü satın aldığınızda; 
 • Kaydolduğunuzda veya etkinliğimize katıldığınızda; 
 • Hizmetlerimizi ve ürünlerimizi kullandığınızda; 
 • Ürününüzü uygulama ile eşleştirmek ve ürününüzün uygulama üzerinden kullanılmasını sağladığınızda. 

 
Kişisel verileriniz, KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.
 
Açık rızanıza tabi olarak, Şirket tarafından kendisine tanınan hakların yasal gerekçelerle kullanılması ve korunması ile;
 

 • Şirket'in uygulama ve hizmetlerinin tanıtımı ve bildirimi,
 • İş geliştirme faaliyetlerini yürütmek, pazar analizi yapmak ve müşteri portföyü oluşturmak
 • müşterinin talebi doğrultusunda ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde anketler ve oylama yoluyla müşteri görüşünü almak.

Veri Sorumlusu bu amaçla aşağıdaki verileri toplayacaktır:
 
Şirket, sizin tarafınızdan açıkça sağlanan veriler ve cihaz verileriniz ve hizmetlerimizin kullanımından oluşturulan kişisel bilgiler de dahil olmak üzere her türlü kişisel bilgiyi, özellikle:
 

 • Kayıt olduğunuzda veya giriş yaptığınızda, kayıt sırasında kullandığınız e-posta adresinizi, şifrenizi, kullanıcı adı ve profil fotoğrafınızı toplayacağız.
 • Uygulamayı indirdiğinizde veya kullandığınızda, Şirket donanım modeli, IMEI numarası veya diğer benzersiz cihaz tanımlayıcısı, MAC adresi, IP adresi, işletim sistemi sürümü ve konum gibi mobil cihazınızla ilgili bilgileri okuyabilir. Şirket ayrıca cihazlarınızın kullanımı hakkında Airfel Scala uygulaması veya cihaz modeli, çalışma durumu, kullanım sıklığı ve fanın hızı, sıcaklık derecesi gibi başka bir IoT uygulaması aracılığıyla bilgileri okuyabilir. Şirket ayrıca konuşmalarınızın, seslerinizin, videolarınızın, resimlerinizin vb. bilgilerini sesli olarak alabilir ve kaydedebilir.
 • Bağlı ve kontrollü cihazlar kullandığınızda, cihazın konumu, IP adresi, kullanıcı adı, mevcut konum verileri ve zamanlayıcı işlevi bilgilerini toplayacağız. Konum bilgilerinizi toplarız, nerede olduğunuzu takip etmeyiz, konum servisini açarız, size hizmet sunmak için konum bilgilerinizi doğrudan elde edebiliriz.
 • Bir ürün veya hizmet kullandığınızda, Şirket tarayıcınız ve bilgisayarınız veya Uygulama istemciniz hakkında IP adresiniz, tarayıcı türünüz, kullanılan diliniz ve erişim tarihi ve saati, donanım ve yazılım özellik bilgileri ve ihtiyacınız olan web sayfası kayıtları gibi bilgileri otomatik olarak alacak ve kaydedecektir; Satış sonrası hizmet için başvurduğunuzda, Şirket telefon numaranızı ve adresinizi de toplayabilir.

 
Kişisel Verileriniz, kaydolacağınız ve/veya katılacağınız web seminerlerinin kaydı yoluyla otomatik yollarla elektronik ortamda toplanacak ve Daikin tarafından Daikin Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda belirtilen süre boyunca saklanacaktır.
 
Kişisel Verileriniz, KVKK'nın 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca vermiş olduğunuz açık rızaya dayalı olarak işlenecektir.
 
KVKK 7. maddesi uyarınca, işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir. Kişisel verilerin işlenmesinin sadece açık rızaya dayalı olarak gerçekleştirildiği hallerde, veri sahibinin rızasını geri çekmesi, Kanun'un 11. maddesinin (e) ve (f) bentlerinde yer alan hakları çerçevesinde kişisel veri işleme faaliyetinin veri sorumlusu tarafından kabulü ve kişisel verilerin saklanması. Gereken azami sürenin dolmasına rağmen, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasını haklı gösterecek bir koşulun bulunmadığı hallerde imhası sağlanacaktır. Ayrıca kullanıcılar, Airfel Scala uygulaması ile ilgili hesabının silinmesini için Google Play Store ile Apple App Store'da bulunan Airfel Scala Mobil Uygulaması içinde profil ayarlarında yer alan 'Hesabımı Sil' seçeneği üzerinden hesabınının silinmesini onayladığında, Airfel Scala Mobil Uygulaması ile ilgili tüm kişisel verilerin ve ürünlerin kullanımı sırasında oluşmuş olabilecek tüm diğer verilerin imhası sağlanacaktır.
 
Şirket, bir teknik iletişim dosyası (Çerez) kullanarak web sitesinin kullanımı hakkında bilgi edinebilir. Ancak kullanıcılar, teknik iletişim dosyası gelmeyecek veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde uyarı verilecek şekilde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler. Çerezlerin detaylı kullanımı için lütfen Çerez Politikamızı ziyaret edin.
 
Kullanıcılar, şirketin kendileri hakkında ne tür bilgiler tuttuğunu öğrenmek için ücretsiz olarak yazılı bilgi talep edebilirler. Olası düzeltmeler, engellemeler veya bilgilerin silinmesi talepleriniz - yasaların gerektirdiği ölçüde, derhal işleme alınır.
 
Veri Sahibinin Md.11'de Belirtilen Hakları:
 
Kişisel Verilerinize erişme ve Daikin'dan kişisel verilerinizi düzeltmesini veya silmesini isteme ya da Kişisel Verilerinizin işlenmesini kısıtlama veya buna itiraz etme hakkına sahipsiniz; uygulanabilir olduğunda, geri çekmeden önce onayınıza dayalı işlemenin yasallığını etkilemeden onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. İlgili kişinin haklarını düzenleyen KVKK'nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" uyarınca, kvkk@daikin.com.tr e-posta adresi üzerinden veya yazılı olarak Gülsuyu Mahallesi Burçak Sokak No.20A Maltepe-İstanbul adresine iletebilirsiniz.