Airfel Scala Sözleşme

1.      TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır.), Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. (bundan böyle “Daikin” olarak anılacaktır.) ve Airfel Scala adındaki Daikin’e ait mobil uygulamalardaki kayıt formuyla kişisel bilgileri ileten Kullanıcı (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

 

Bundan böyle Daikin ve Kullanıcı tek tek “Taraf” ve hep birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

2.      SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu Sözleşme, Üye’nin Daikin tarafından geliştirilen Airfel markalı ürünleri, evde konfor koşullarından ödün vermeden enerji tasarrufu yapmayı amaçlayan sistemle ve Airfel Scala ürününün uzaktan kontrolünü sağlayan yazılım programını (Airfel Scala Uygulaması) kullanmasını sağlar. Ayrıca, üye olurken Daikin tarafından sunulan hizmetler dışında sağlanacak ek hizmet ve uygulamalar için ek hüküm ve koşullar uygulanabilir.

 

3.      ÜYELİK OLUŞTURMAK

Kullanıcı, Airfel Scala Uygulamalasındaki kayıt formunu doldurduktan ve "Üyelik Sözleşmesi'ni okudum ve kabul ediyorum" alanını onayladıktan ve Gönder düğmesini tıkladığında, işbu Sözleşme Taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

 

4.      ÜYELİK VE HİZMET ŞARTLARI

a) Üyelik kapsamında sunulan hizmet ve uygulamaların kullanımı için ilgili Airfel Scala ürünleri kullanılmalıdır.

 

b) Airfel Scala uygulaması, Airfel bulut hizmeti ve Airfel cihazları, Airfel ürünlerinin ayrılmaz parçalarıdır.

 

c) Airfel Scala uygulaması, Airfel üyeleri tarafından uyumlu akıllı telefonlar aracılığıyla kullanılmasına izin verilen uygulamalardır. Airfel Scala uygulamasının kullanımı zaman zaman güncelleme gerektirebilir ve bu güncellemeleri düzenli olarak izlemek ve uygulamak Üye’nin sorumluluğundadır.

 

d)  Airfel cihazları evin sıcaklığını ve nemini ölçer, evdeki kablosuz internet altyapısını kullanarak bulut tabanlı sisteme aktarır ve bağlı olduğu sistemleri bulut tabanlı sisteme dayalı komutlardan yönetir.

 

e) Airfel bulut hizmeti, Airfel cihazlarından sıcaklık ve nem verilerini depolayan ve Üyeler’den gelen talimatlara göre çeşitli algoritmalar kullanarak Airfel ürünleri için talimatlar sağlayan merkezi sunucunun adıdır.

 

f)  Kullanım kılavuzu, Airfel ürünlerini kullanmadan önce, Kullanıcı tarafından dikkatlice okunmalıdır.

 

g) Airfel cihazlarını Airfel Scala uygulamasıyla uzaktan kontrol etmek için Airfel cihazlarının kullanıldığı yerde kablosuz internet bağlantısı bulunmalıdır.

 

h)  Airfel özelliklerinin, ürünlerini ve hizmetlerini çalıştırmak ve iyileştirmek için kişisel ve fiziksel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde kişisel verilerinizi kaydetmesi, analiz etmesi ve kullanması gerekebilir. Bu nedenle, kullanıcı kişisel verilerinin işlenmesini ve bu Sözleşme kapsamında hizmet veren Airfel Çözüm Ortaklarına aktarılmasını açık rızası ile kabul eder.

 

i)   Airfel ürünlerinin kullanımı için gerekli veriler, mevcut internet tarifeniz üzerinden gönderilir ve alınır.

 

j)  Airfel uygulamalarına erişim ve uygulamalar yoluyla gerçekleştirilen işlemlerin kalitesi de ilgili operatör tarafından sağlanan hizmetin kalitesine dayanmaktadır ve Daikin’in bu hizmet kalitesinden kaynaklanan sorunlardan hiçbir sorumluluğu yoktur. Airfelürününe ilave olarak, Airfel Scala uygulamasının kullanımı için uyumlu tablet, cep telefonu vb. cihazların zaman zaman güncellenmesi gerekebilir.

 

k)  Doğal gaz ve elektrik faturaları, Airfel Scala’nın nasıl kullanıldığına, doğal gaz ücretine, hava sıcaklığına, mevsimsel koşullara, ev yalıtımına, boyutuna, diğer ısı kaynaklarının kullanımına ve evde ısı değişimine neden olabilecek diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Daikin, konfor koşullarından ödün vermeden sizi kurtarmak için elinden geleni yapar, ancak Üyenin fatura tutarlarının düşürüleceği veya fatura tutarlarının belirli bir dönemde kaydedileceği konusunda hiçbir taahhütte bulunmaz. Daikin, Üye’nin enerji faturalarının normalden yüksek olup olmadığı da dahil olmak üzere faturalarla ilgili herhangi bir iddia veya talebin konusu değildir.

 

l)  Airfel ürünlerinin tüm hakları, mülkiyet ve çıkarları Daikin’e aittir. Bu Sözleşme uyarınca, Üye’ye Airfeluygulamalarının kullanımı için dünya çapında, ücretsiz, kişisel, devredilemez ve münhasır olmayan bir lisans (kullanım hakkı) verilir. Sözleşme’deki hiçbir şey, herhangi bir üyeye kısmen veya tamamen Airfel uygulaması ile ilgili herhangi bir hak, mülkiyet veya menfaat sağladığı anlamına gelmez.

 

m) Daikin, Airfel ürünlerini olduğu gibi sağlar ve ürünlerin hatasız veya mükemmel olduğuna dair herhangi bir iddia veya taahhütte bulunmaz. Üye, Airfel ürünlerinin kullanımının tamamen onun sorumluluğunda olduğunu ve diğer talimatlara uygun olarak kullanmanın ve tatmin edici kalite ve performans elde etmenin Daikin’in sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Daikin, zımni garanti, tatmin edici kalite, belirli bir amaca uygunluk, doğruluk gibi zımni bir taahhüt olmadığını beyan eder.

 

5. KULLANICI ADI VE ŞİFRESİ OLUŞTURMA

a) Kullanıcının üye olacağı zaman belirleyeceği ve güvenli tutmak zorunda olduğu bir üye adı ve şifresi olacaktır. Üye şifresini istediği zaman değiştirebilir. Üye şifresinin

seçimi, değiştirilmesi ve korunması Üyenin sorumluluğundadır. Üye, şifresinin kaybolması veya üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesi durumunda, Daikin’in  şifre ile yapılan işlemler için hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

b) İlk kayıt sırasında Üye tarafından verilen e-posta adresi üyeye özgüdür ve Üye bu e-posta adresi ve Üye adıyla tek bir üyelik oluşturma olanağına sahiptir. Aynı e-posta adresi ile iki farklı üyelik yapılamaz.

 

6.      MÜCBİR SEBEP

Taraflar, doğal afetler, sıkıyönetim veya olağanüstü hal, iç karışıklık, savaş veya askeri operasyonlar, ulusal veya yerel güvenlik, grevler ve lokavtlar, yangın, yıldırım, patlama, sel gibi yasal yükümlülüklere uymayı taahhüt ederler. Üçüncü kişilerin sorumluluğu altında olmayan herhangi bir eylem veya ihmalden veya Taraflar’ınkontrolü dışındaki benzer veya benzer olmayan nedenlerden dolayı, bu Sözleşme'nin herhangi bir ihlalinden sorumlu olmayacaktır.

 

7.      GİZLİLİK VE YASAK KULLANIM DAVALARI

a) Daikin, Üye tarafından kendisine iletilen bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde ve bu sözleşmenin hükümleri uyarınca hizmet sunumuna göre kullanabilir, ifşa edebilir, işleyebilir, paylaşabilir, sınıflandırabilir ve saklayabilir. Kullanıcı bu Sözleşme’yi ve hizmeti açıkça kabul eder.

 

b) Daikin, ilgili mevzuatın gerektirdiği şekilde devlet kurumlarının taleplerini karşılamak için kişisel bilgilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde herhangi bir soruşturma bağlamında devlet kurumları ve/veya adli makamlarla paylaşabilir.

 

c) Üye, başka bir üye için giriş bilgisi isteyemez. Başka herhangi bir üyenin hesabına hiçbir şekilde erişmek yasaktır.

 

d) Üyeler, kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriğin doğru, yasal ve bunlara ait olduğunu kabul ve beyan ederler. Daikin, üyeleri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgi ve içeriğin doğruluğunu araştırmakla yükümlü değildir ve bu bilgi ve içeriğin güvenli, doğru ve yasal olduğunu kabul eder.

 

e) Daikin, Üyelik Koşullarını ihlal ettiğinizi, başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğinizi veya Web Sitesini herhangi bir riske veya olası diğer yasal işlemlere maruz bıraktığınızı düşünüyorsa, Web Sitesindeki içeriğinizi veya bilgilerinizi kaldırabilir, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın üyeliğinizi feshedebilir.

 

f)  Üye, Daikin’in yazılı izni olmadan Sözleşme kapsamında kendisine verilen hakkı hiçbir şekilde devredemez, kiralayamaz, kullanamaz veya satamaz.

 

g)  Daikin, Üyelerden ve/veya üçüncü kişilerden kaynaklanan herhangi bir müdahalenin veya herhangi bir yazılım, ekipman veya verideki hata, hasar veya bozulmaların yol açtığı kayıp veya hasarlardan sorumlu değildir; Üye’nin kullanımından kaynaklanan hiçbir telif hakkı ve mülkiyet hakkının ihlali için hiçbir şekilde yükümlü olmayacaktır. Daikin, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, kullanım koşullarını değiştirme, ve uygun bulmadığı içeriği kaldırma hakkını saklı tutar.

 

8.      SÖZLEŞMENİN FESHİ

a) Daikin, Sözleşme’ye veya genel etik kurallara aykırı olan ve Daikin tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları belirlemek için gereken içeriği ve mesajları tarayabilir. Bu mesajları ve içerikleri her zaman erişimden kaldırabilir. Bu nedenle herhangi bir bildirimde bulunmaksızın üyeliğinizin gerekli olmadığını belirtir ve/veya sonlandırabilir.

 

b) Daikin, Üye’nin işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi durumunda herhangi bir ücret ödemeden Sözleşme’yitek taraflı olarak feshedebilir. Üye, herhangi bir ücret ödemeden bu Sözleşme’yi istediği zaman tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak, garanti belgesinin şartları ve satış sözleşmesinin şartları haricinde üye Daikin’e ürün iade etme hakkına sahip değildir. Sözleşme’nin feshi üzerine, Üye’nin kişisel verileri daha önce farklı bir sebeple verilen onay ile herkese açık hale getirilmediyse silinir.

 

9.      GENEL HÜKÜMLER

a)  Üye, Daikin hizmetlerinden yararlandığı sürece Daikin tarafından sağlanacak her türlü bilgi, duyuru, hizmet, promosyon ve reklamı vermeyi kabul ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

b)  Daikin’den Üye Daikin’in neden olmadığı, kar kaybı, değer kaybı vb. dahil olmak üzere doğrudan veya dolaylı zararlar için tazminat talep edilemez.

 

c) Daikin, Airfel’in birlikte kullanıldığı sistemde oluşabilecek arızalardan sorumlu değildir. Daikin, yalnızca yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde bu Sözleşmeden doğan doğrudan zararlardan sorumludur. Daikin, Airfel’in birlikte kullanıldığı sistemlerin kusurları ve arızaları nedeniyle oluşabilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

d) Üye, kullandığı yazılım ve donanımdan kaynaklanan nedenler olabileceği için Daikin tarafından sağlanan hizmetleri, talimatlar ve bilgiler doğrultusunda kullanmayı, bu talimatları okuyup anlamayı ve bu talimatlara uyulmaması halinde herhangi bir tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

e) Bu üyelik sözleşmesinde yer alan hizmetlerin ve uygulamaların kullanımı için herhangi bir ücret alınmaz. Ancak, gelecekte Daikin tarafından sunulan yeni hizmetleri ve uygulamaları kullanmak için bu hizmetlere ve uygulamalara Daikin tarafından belirlenen hüküm ve koşulları kabul etmeli ve onaylamalısınız.

 

f) Bu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin kullanıcılara sunulması için Kullanıcı’nın kişisel verileri gerekmektedir. Kullanıcı bu kişisel verileri, Sözleşme’nin kapsadığı hizmetler için Daikin’e doğru ve eksiksiz olarak vermeyi kabul eder. Daikin, hizmet süresi içinde bu Sözleşme kapsamında sağlanacak hizmetlere uygun olarak Kullanıcı(lar)’ın kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na  uygun şekilde veri kayıt sisteminde tutacaktır. Kullanıcı, hizmetin bir parçası olan ve verilerin Türkiye ve/veya yurtdışında depolanmasını açıkça kabul eder. Kullanıcının hizmetlerden yararlanabilmesi için üçüncü kişilerden alınan hizmetler kapsamında kullanıcı verilerinin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması şartıyla bu bilgileri iş ortaklarıyla paylaşılabilecektir. Kullanıcı bunu açıkça kabul eder.

 

g) Bu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar Tüketicinin Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üye, hizmeti satın aldığı veya ikamet ettiği yerde tüketici şikayetleri için hakem mahkemesine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

 

h) Sözleşme’nin Türkçe ve İngilizce metinleri arasında çelişki olması halinde, Türkçe metin uygulanacaktır.