Satınalma ve Tedarik Politikası

Temel Politika

Satın Alma Politikamıza Dayanan İşlemler

Daikin, 1992 yılında tedarikçilerle adil ilişkiler kurmanın temeli olan bir Satın Alma Politikası oluşturdu.

Satın Alma Felsefesi ve Satın Alma Politikası

Satın Alma Felsefesi

Bağımsızlığa Saygı ve "İşbirliği ve Rekabet"

Satın Alma Politikası:
 • Açık kapı politikasına dayalı adil ilişkiler
  Bölgeleri, büyüklükleri ve satış sonuçları ne olursa olsun tüm şirketler için açık, eşit ve adil fırsatlar sağlayın.
 • Karşılıklı güven yoluyla karşılıklı büyüme
  İş anlaşmaları için açık koşullar yaratın ve serbest rekabete saygı gösterin.
 • İyi ortaklar arayın.
  Yurt dışından tedarik sağlarken, ortak karı paylaşacak ve topluma faydalı ürünler sunacak şirketleri arayın.
 • Yasalara uyun ve gizliliği koruyun.
  İş anlaşmalarıyla ilgili yasalara uyun ve bu yasaların ruhuna saygı gösterin.

Sorumlu tedarik

Daikin, tüm tedarik zincirinde sosyal sorumluluğunu yerine getirmek için sorumlu tedarik sağlamak için dünya çapındaki tedarikçilerle birlikte çalışmaktadır. Hammadde ve parça tedarikçilerimizi, açık, eşit ve adil ticaret yoluyla güven ilişkilerini geliştirdiğimiz önemli ortaklar olarak görüyoruz. Daikin, aynı zamanda, küresel bir şirket olarak toplumun güvenini kazanmak amacıyla, tedarikçilerimiz de dahil olmak üzere, tedarik zincirinde çevre, kalite, iş güvenliği ve insan haklarını dikkate alarak KSS tedarikini teşvik etmektedir.

Bölgelere göre işlemler (%)

Banner

 

Sektöre göre işlem (%)

Banner

Yönetim Sistemi

Açık Kapı Politikası ile Tüm Tedarikçilere Eşit Fırsat Veren

Daikin, milliyet, büyüklük veya işlem sonuçları ne olursa olsun, herhangi bir şirketten gelen teklifleri memnuniyetle karşıladığımız tedarikçileri seçme konusunda açık kapı politikasına sahiptir.

Klima bölümlerimizde, fırsat eşitliği sağlamak amacıyla ürün özellikleri, kalite ve hedef maliyet ve teslimat süreleri ile ilgili bilgiler web sitemizde yayınlanmaktadır. Kriterlerimizi karşılayan tüm şirketler bizimle iş yapmaya hak kazanır.

Kimyasal bölümlerimizde de şartname, kalite, fiyat ve teslimat süresi kriterlerimizi karşılayantüm tedarikçiler ile iş yapıyoruz.

Tedarikçinin Değerlendirilmesi

Tedarikçilerin Düzenli Değerlendirmelerinin Yapılması

Daikin'de ticari anlaşmalara başlamadan önce, potansiyel ortakların Satın Alma Politikamızı anlamalarını sağlıyor ve onları tutarlı standartlara göre değerlendiriyoruz. İş anlaşmaları başladıktan sonra, ISO 9001'e göre değerlendirmeler yapıyor ve ardından iş ilişkisini buna göre gözden geçiriyoruz.

Klima bölümlerinde, yeni tedarikçilerle işlemlere başlamadan önce, şirketleri , yönetim, kalite, fiyat, teslimat ve çevresel ölçütlerden oluşan beş kritere göre değerlendirmek için Tedarikçi Değerlendirme Standart Sayfasını kullanıyoruz. Tedarikçiler, İş Sürekliliği Değerlendirme Sistemimize göre küresel olarak iş sitelerimizde her yıl yeniden değerlendirilmektedirler. Daikin'ın CSR Promosyon Yönergeleri ile uyumluluğa yönelik araştırmalar da iş ilişkilerine devam edip etmeyeceğinizi belirlemek için yapılır.

Değerlendirme standartlarımızı karşılamayan şirketlerin veya yüksek risk oluşturan şirketlerin, uygulamalarına yardımcı olduğumuz iyileştirme planları yapmaları gerekmektedir.

Kimyasallar bölümlerinde, yeni ve mevcut tedarikçileri ISO 9001'e göre, aşağıdaki beş kriter açısından değerlendiriyoruz: yönetim kontrolü, güvenlik kontrolü, kalite kontrol, çevre kontrolü ve üretim kontrolü Ayrıca, tedarikçilerin KSS girişimlerinin durumunu da tespit etmeye çalışıyoruz. 2019 mali yılında, bu tür değerlendirmeler Daikin'in dokuz yeni tedarikçi getirmesiyle sonuçlandı. İş ilişkilerine başladıktan sonra, tedarikçileri farklı bakış açılarından adil bir şekilde değerlendirmeye çalışıyor ve çok sayıda Daikin temsilcisinin onlarla müzakere etmesini ve şirketlerini düzenli olarak ziyaret etmesini sağlıyoruz.

KSS Tedariki

Tedarik Zinciri KSS Teşvik Kılavuzlarının Çıkarılması

Daikin, Satın Alma Politikamız uyarınca, 'iyi ortaklar arama' ilkesi ile çalışılan tedarikçilerle birlikte işlerin sürdürülebilir gelişimi için bir girişim olarak, temel KSS temalarını ele alan orta vadeli bir plan olan 2020 CSR Eylem Planını formüle etmiştir. Bu plan, tedarik zinciri boyunca çevre, insan hakları ve işgücü gibi konuları ele alırken sosyal açıdan sorumlu tedarik yürüteceğimizi ortaya koymaktadır.

Daikin, Nisan 2017'de,Tedarik Zinciri KSS Teşvik Kılavuzunu oluşturmuş olup bu yönergeler, istikrarlı ve devam eden büyüme yoluyla tedarikçiler ve diğer ortaklardaki KSS'yi daha da ilerletmeyi amaçlamaktadır. Kurallar, uygun yönetim ve yasalara ve düzenlemelere uyma gibi standart gereksinimlere ek olarak, kılavuz, tedarikçileri, çevre, kalite, iş güvenliği ve insan hakları ve savaştan zarar gören bölgelerdeki şirketlerle uğraşmak kaçınmak gibi CSR'nin her alanında daha iyi olmaya çabalamaya ve çekimser kalmaya çağırmaktadır. Bu yönergelere dayalı eğitim, şirket içinde ve tedarikçilerde yapılır.

Klima bölümleri, bu kılavuzlara uyumu izlemek için Japonya'da ve yurtdışında satın alma maliyetine göre ilk% 80 tedarikçiler arasında CSR anketleri gerçekleştirmiş ve anketlerin sonuçlarını geri bildirim olarak tedarikçilere sunmuştur. Buna ek olarak, tedarikçileri kendi standartlarımıza göre KSS girişimlerini sıralayarak değerlendiriyor ve ardından tedarikçilere CSR girişimlerinin kalitesini iyileştirmek için iyileştirmeler tavsiye ediyor veya rehberlik sağlıyoruz. Bu sıralamalar, mükemmel KSS girişimlerine sahip tedarikçiler için A, halihazırda KSS girişimlerini uygulayan tedarikçiler için B, KSS girişimi temaları açısından belirli zorlukları olan tedarikçiler için C ve KSS girişimlerini uygulamayan ve birçok zorlukla karşılaşan tedarikçiler için D olarak belirlenmiştir. Şirket standartlarımızı karşılayan A ve C derecelendirmesi arasındaki tedarikçilerin yüzdesi, “KSS tedarik uygulama oranı "" olarak belirlenmiştir. 2019 mali yılında KSS tedarik uygulama oranı% 99'dur.

Ayrıca, şirket içinde KSS tedariki anlayışını aşılamaya çalışıyoruz. 2018 mali yılında Japonya'da tüm yurt içi satın alma alıcıları arasında KSS tedarikine ilişkin eğitim gerçekleştirilmiştir. Yurtdışı lokasyonlar için, 2019 mali yılı itibarıyla ABD, Kanada, Meksika ve Çin dahil 14 lokasyonda KSS tedarik yöneticileri için KSS tedarik seminerleri düzenlenmiştir.

Kimyasal bölümlerimizde her Nisan ayında tedarikçilerimizin devam eden değerlendirmelerinin bir parçası olarak, tedarikçilerimizin kendi ve dış tedarikçilerinin uyumluluğunu teşhis etmek için anketler doldurmalarını istiyoruz. Bu anketler, bu alandaki ilerlemelerin takip edilebilmesi için KSS ile ilgili maddeler içermektedir.

Banner

 

Promosyon yapısı

Banner

 

2019 Mali Yılı için KSS Anketlerinin Sonuçları

Banner

 

Tedarik Zinciri CSR Promosyon Yönergeleri

 1. İş uygulamalarında sosyal sorumluluk ile ilgili politika
  Çalışanları sosyal sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve iş uygulamalarında iş politikası ve davranış kuralları gibi alanlarda bu tür sosyal sorumlulukları harfiyen yerine getirmelerini sağlamak için yazılı kurallar bulundurun.
 2. Güvenli, yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerin sağlanması
  Her zaman son kullanıcılar için ürünlerin güvenliğini ve kalitesini sağlamaya çalışın. Güvenlikle ilgili sorunların ortaya çıkması durumunda, derhal ve uygun şekilde harekete geçin.
 3. Serbest rekabet ve adil ticaret
  Her ülke ve bölgedeki antitröst yasaları dahil olmak üzere, serbest rekabet ve adil ticaretle ilgili yasa ve düzenlemelere uygun olarak şirket iş faaliyetlerini adil bir şekilde gerçekleştirin.
 4. Ticaretle ilgili yasa ve yönetmeliklere uygunluk
  Her ülkenin ve bölgenin ticaretle ilgili yasa ve yönetmeliklerine uyun ve hiçbir koşulda dünya barışını ve güvenliğini ve dünya düzeninin korunmasını tehlikeye atma riski taşıyan işlere karışmayın.
 5. Fikri mülkiyet haklarına saygı ve koruma
  Diğer şirketlerin fikri mülkiyet haklarına saygı gösterin ve onları ihlal etmeyin.
 6. Bilginin doğru yönetimi ve kullanımı
  Size ve diğer şirketlere ait gizli bilgileri ve kişisel bilgileri uygun şekilde yönetin ve verimli bir şekilde kullanın ve bu tür bilgilerin yasal yollarla elde edilmesini her zaman sağlayın.
 7. İçeriden bilgi ticareti yasağı
  Şirket olarak güveni sürdürmek için, kendi şirketinizden veya diğer şirketlerden elde edilen açıklanmayan bilgiler yardımıyla hisse senedi alım satımına katılmayın (içeriden bilgi ticareti).
 8. Kurumsal bilgilerin zamanında ve uygun şekilde ifşa edilmesi
  Uygun nedenlere ve durumlara bağlı olarak, Daikin şirketiniz hakkında bilgi vermenizi istediğinde, ciddiyetle ve zamanında yanıt verin ve Daikin ile iki yönlü samimi iletişim için çaba gösterin.
 9. Küresel çevrenin korunması
  Her ülke ve bölgedeki çevreyle ilgili yasa ve düzenlemelere uyun ve geliştirme, üretim, satış, lojistik ve hizmetler dahil olmak üzere tüm iş alanlarında küresel çevreyi sürdürmek ve iyileştirmek için faaliyetler uygulayın.
 10. Güvenli operasyon garantisi
  İşyerinde güvenliği sağlamanın yanı sıra, her zaman ""güvenliği önce"" koyarak ve güvenli operasyonlar sağlamak için her türlü çabayı göstererek toplumdaki paydaşların güvenini kazanın.
 11. İnsan haklarına ve çeşitliliğe saygı ve işçilikle ilgili yasalara uygunluk
  Her bireyin insan haklarına saygı gösterin; milliyet, ırk, etnik köken, din, ten rengi, yaş, cinsiyet, doğum veya engellilik durumlarına göre insanlara karşı hiçbir şekilde ayrımcılık yapmayın ve insanların çeşitli değerlerine ve çalışma yaklaşımlarına saygı duyun. Buna ek olarak, her ülkenin ve bölgenin tüm iş kanunları ve yönetmeliklerinin hem içeriğine hem de ruhuna uyun ve reşit olmayan çalışanların, asgari yasal yaş gereksinimlerini karşılamayan reşit olmayanların (çocuk işçiliği) çalıştırılmasına veya zorla veya bir kişinin iradesine aykırı olarak yapılan işçiliğe (zorla çalıştırma) izin vermeyin.
 12. Şirket Varlıklarının Korunması
  şirketimizin maddi ve maddi olmayan varlıklarını uygun şekilde yöneteceğiz ve bu varlıkları korumak ve etkin bir şekilde kullanacağız.
 13. Muhasebe prosedürlerinin uygun şekilde ele alınması
  Muhasebe prosedürlerini, muhasebe standartlarına ve vergi kanunlarına göre yasal ve uygun şekilde gerçekleştirin ve yüksek düzeyde bir iç kontrol için çaba gösterin.
 14. Eğlence ve hediye alışverişinde ölçülü davranma
  Eğlence ve hediye alışverişinde ölçülü olun ve kabul edilebilir sosyal normlar aralığı içinde hareket edin ve her ülkenin ve bölgenin eğlence ve ticari faaliyetlerle ilgili hediye alışverişi ile ilgili yasa ve düzenlemelerine uyun.
 15. Anti-sosyal davranışa karşı sağlam duruş
  Vatandaşların ve toplumun güvenliğini ve düzenini tehdit eden anti-sosyal güçlere veya kuruluşlara karşı sağlam bir duruş sergileyin.
 16. Sektör kanunları ve yönetmeliklerine uygunluk
  Şirketinizin iş faaliyetleri için geçerli olan tüm iş yasalarını ve düzenlemelerini doğru bir şekilde anlayın ve bunlara uyun.
 17. Sektör risklerinin doğru bir şekilde kavranması ve iş sürekliliği planlarının uygulanması
  Şirketinizin iş faaliyetlerinde uygun risk yönetimi yürütün ve yerinde bir iş sürekliliği planı (BCP) bulundurun.

Yeşil Tedarik Kapsamlı Kimyasal Yönetimini Sağlar

Çatışma Minerallerine İlişkin Temel Politikamıza Dayalı İşlemler

Tedarik Zinciri KSS Teşvik Kılavuzlarının "" 11. İnsan haklarına ve çeşitliliğe saygı ve işgücüyle ilgili yasalarına uyum " maddesi uyarınca, Daikin Group, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevresindeki ülkelerden gelen malzemeleri tanımlamaya çalışır ve tedarikçilerin izabe tesislerinden çatışmasız sertifika ile mineral tedarik etmelerini tavsiye eder. Ayrıca Temmuz 2013'te Çatışmalı Madenlere İlişkin Temel Politikamızı oluşturduk. Klima bölümlerimizde, 2016 mali yılında, RMI * tarafından tasarlanan en son sistem veya araca dayalı olarak çatışma mineral anketlerinin sonuçları için çevrimiçi bir kayıt sistemi başlattık. Bu, çatışmalı minerallerin tedarik kaynaklarını araştırmak için sistemimizi güçlendirmiştir.

*
RMI: Sorumlu Mineraller Girişimi

Çatışma Minerallerine İlişkin Temel Politika

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevre ülkelerdeki silahlı grupların insanlık dışı eylemlerine yanlışlıkla yardım etmemesini sağlamak için, Daikin, küresel iş ortaklarımızla işbirliği içinde tedarik zincirinin şeffaflığını artırarak uygun maden tedarikini sürdürmek için aktif önlemler almaktadır.

Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi

Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi

Tedarik zincirindeki riskler, deprem ve diğer doğal afetlerden kaynaklanan tedarik sorunları, tedarikçilerin mali sıkıntılarından kaynaklanan iflas, kanunların ve kazaların ihlali nedeniyle tedarik sorunları ve ülkedeki siyasi veya ekonomik sorunlar nedeniyle, belirli ülkelerde, uluslararası mal akışının durmasını içerir.

Tedarikçileri riski belirlemek için düzenli olarak değerlendiriyor ve riskten etkilenen tedarikçiler hakkında hızlı kararlar almak için kurum içi bir sistem oluşturuyoruz . Ayrıca, ortaya çıkan sorunlarla başa çıkma yeteneğimizi geliştirmek için veri tabanlarımızı gerektiği gibi güncelliyoruz.

Bunların yanısıra, Daikin standartlarına göre aşağıdaki kriterleri belirli bir düzeyde daha da karşılayan mükemmel uygulamalara sahip olduklarını kabul eden tedarikçiler, küresel ölçekte işimizi desteklediğimiz "Önemli Tedarikçi" olarak belirlenmiştir.

Önemli Tedarikçinin Tanımı

 1. Daikin'ın küresel konumlarından birini hedefleyen bir iş yeri olan tedarikçi
 2. Daikin tarafından talep edilen satış fiyatını yönetme yeteneği
 3. Daikin tarafından talep edilen bir sözleşmeyi veya sözleşmeyi imzalayabilme becerisi

2019 mali yılında, dünya çapında 23 şirket Daikin için Önemli Tedarikçiler olarak belirlendi. Küresel Tedarikçi Konferansımız aracılığıyla, bu 23 tedarikçi şirketle olan ilişkilerimizde sipariş hacmini ayarlamak, maliyetleri düzene koymak ve istikrarlı tedarik sağlamak için çalışıyoruz.

Teşviklere Katılım

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne katılım

Daikin Industries, Ltd. Ekim 2008'den beri Birleşmiş Milletler'in bir girişimi olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin resmi üyesidir. Aynı zamanda yerel kuruluş Global Compact Network Japan üyesidir. Üye şirket ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir alt komite olan tedarik zincirleri alt komitesinde yer alıyoruz. Alt komite üyeleri, tedarik zincirindeki KSS çabaları hakkında bilgi alışverişinde bulunmak ve bu çabaları ilerletmek ve böylece tedarik zinciri yönetimini güçlendirmek için işbirliği yapmak ve işbirliği yapmak için bir araya gelir.