İnsan Kaynakları

DAIKIN TÜRKİYE olarak stratejik hedeflerimize ulaşmadaki başarımızın, çalışanlarımızın yetkinliklerine, kendilerini geliştirme ve Daikin Türkiye için katma değer yaratma isteklerine bağlı olduğunun bilincindeyiz.

Biz de Daikin Türkiye İnsan Kaynakları olarak, çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimini destekleyecek, kişisel sorumluluk üstlenmelerini sağlayacak, takım çalışması ve işbirliğini geliştirecek güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için etkin İnsan Kaynakları uygulamaları geliştirmekten kendimizi sorumlu tutarız.

İnsan Kaynakları uygulamalarımız insana saygı, karşılıklı güven ve fırsat eşitliği prensiplerine dayanır.

Her çalışanımıza, başvuru anından başlayarak Daikin Türkiye'deki tüm çalışma yaşamı boyunca ve sonrasında saygı, güven ve eşitlik prensiplerine uygun olarak davranırız.

İnsan Kaynakları Departmanı olarak hedefimiz; Daikin Türkiye'nin iş stratejileri ile uyumlu, Daikin Türkiye'yi geleceğe taşıyacak İK stratejileri ve uygulamaları geliştirmektir.

Bu amaçla;

  • İşin gerektirdiği profesyonel ve sosyal yetkinliklere sahip kişileri organizasyona kazandırır ve Daikin Türkiye'ye hızla entegre olmalarını sağlarız.
  • Çalışanlarımızın performansının objektif olarak değerlendirilmesine olanak sağlayacak, güçlendirecek ve geliştirecek ölçme ve değerlendirme sistemleri kurarız.
  • Tüm çalışanlarımızın yetkinliklerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri çalışma ortamını sağlar, onları sorumluluk almaya teşvik ederiz.
  • Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimleri için eğitim olanakları sağlayarak başarılarını artırmaya ve onları daha üst görevlere hazırlamaya çalışırız.
  • Sektörümüz içerisinde kaliteli ve yetkin insan kaynağını Daikin Türkiye'ye kazandıracak ve onları elde tutacak ölçüde rekabetçi, üstün performansı ödüllendiren ücret ve yan haklar politikası uygularız.
  • Karşılıklı saygı ve güvene dayanan, tüm iletişim kanallarının etkin kullanıldığı bir çalışma ortamı yaratarak yeni fikirlerin oluşmasına ve önerilmesine zemin hazırlarız.


​Genel Müdürlük iş ilanlarımızı görmek ve iş başvurusunda bulunmak için tıklayınız.
Fabrika iş ilanlarımızı görmek ve iş başvurusunda bulunmak için tıklayınız.